Vrouwen in Breda

Vrouwen in Breda (VIB)

De club is opgericht in het voorjaar van 2010 door 20 werkende vrouwen uit Breda. Inmiddels zijn dat 34 vrouwen met een grote diversiteit aan achtergrond en professie. 

Een keer per maand wordt er samengekomen, worden er ervaringen uitgewisseld, maar ook gezellig bijgepraat. Ook worden er sprekers uit eigen kring of het netwerk genodigd, maar tevens worden er leuke festiviteiten verzorgt.
Beeld: Starline